Chameleos
ARBORISTIKA

Nabídka služeb


Ošetření stromů

Řez výchovný – tento řez se provádí v prvních letech po výsadbě a dává předpoklad pro vytvoření zdravé a stabilní koruny v období dospělosti. Hlavním cílem řezu je podpořit terminální výhon a naopak zakrátit či odstranit výhony konkurenční. Provádí se v intervalech 2- 3 let z pravidla po dobu 10-15 let po výsadbě.
Termín – předjaří a období vegetace

Řez zdravotní – cílem řezu je udržení dobrého zdravotního stavu a vitality stromu a zajištění provozní bezpečnosti. Náplní řezu je odstraňování křížících, usychajících a suchých větví, větví napadených chorobami či škůdci a sekundárních výhonů vrůstajících do koruny.
Termín – období vegetace

Řez bezpečnostní – tento řez řeší aktuální provozní bezpečnost koruny stromu, při kterém jsou odstraňovány především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené či větve se sníženou stabilitou.
Termín – celoročně

Řez redukční – tyto řezy mají za účel zmenšení objemu koruny stromu. Velkou redukci je zapotřebí rozdělit do více etap, v rozmezí několika let, maximální odstranění dřevní hmoty je 30% na jeden zásah.
Termín – během vegetace, větší redukce se provádí v druhé polovině vegetačního klidu (předjaří)

 

Neváhejte a kontaktujte nás na arboristika@chameleos.cz nebo M: 792 358 232     navrhneme vám vhodné řešení a vypracujeme nezávaznou kalkulaci zdarma !

cont_img1.jpg title=
Instalace bezpečnostních vazeb

-        Instalace bezpečnostní vazby

Jedno z nejvýznamnějších preventivních opatření za účelem stabilizace koruny, které zabraňuje rozlomení stromu či pádu větví. Mezi nejčastější důvody patří růstové defekty, mechanické poškození, infekce.

Bezpečnostní vazba se vybírá a instaluje pro každý strom individuálně, dle rozsahu poškození. Instalace bývá často spojená i s redukčním řezem, pro zlepšení statických poměrů stromu.

Dynamické vazby – nejpoužívanější druh zabezpečovacích systému. Instalují se syntetická lana často doplněná o prvky zvyšující jejich průtažnost tzv. absorbéry rázu.

Tento druh vazby nechává stromu volnost pohybu a slouží jako prevence při rozlomení některé části stromu.

                             

 

Statické vazby – používá se tam, kde je narušená statika stromu a pro jeho zajištění už nestačí pouze redukční řez, například praskliny, dutiny apod.

 

Neváhejte a kontaktujte nás na arboristika@chameleos.cz nebo M: 792 358 232     navrhneme vám vhodné řešení a vypracujeme nezávaznou kalkulaci zdarma !

cont_img2.jpg title=
Rizikové kácení

Rizikové kácení probíhá ve ztížených podmínkách, v blízkosti domů, na hřbitově a na místech kde hrozí škody na majetku. Strom je kácen postupně, po částech a pomocí lanové techniky jsou jeho části bezpečně spouštěny na předem určené místo na zem.

 

Nabízíme a zajišťujeme kompletní řešení od pokácení, uklizení dřevní hmoty, frézování pařezu až po zatravnění daného místa.

 

Neváhejte a kontaktujte nás na arboristika@chameleos.cz nebo M: 792 358 232     navrhneme vám vhodné řešení a vypracujeme nezávaznou kalkulaci zdarma !

cont_img3.jpg title=
Poradenství

Nabízíme odborné poradenství, v případě nejasností ohledně zákroků, údržby a jiných úkonů okolo dřevin nás neváhejte kontaktovat. Dále provádíme dendrologické průzkumy, v rámci kterých vám navrhneme vhodné řešení na ošetření a údržbu dřevin.

 

Neváhejte a kontaktujte nás na arboristika@chameleos.cz nebo M: 792 358 232    navrhneme vám vhodné řešení a vypracujeme nezávaznou kalkulaci zdarma !

cont_img4.jpg title=
Výsadba a přesazování stromů

-        Výsadba dřevin – jeden z předních úkonů v oboru péče o dřeviny, kvalitní materiál a dobře provedená práce, je základem pro zdárnou budoucnost zeleně.

-        Provádíme kompletní servis výsadby dřevin.

-Výběr správného a kvalitního rostlinného materiálu

-Návrh vhodného stanoviště

-Samotná výsadba

-Povýsadbová péče

 

 

-        Přesazování dřevin – dostali jste se do situace, že v místě kde chcete něco budovat, se nachází strom, který stojí za to zachovat, a vy si nevíte rady nebo jen chcete přemístit stávající výsadbu na nové místo?

Nechte si poradit a navrhnout nejvhodnější řešení pro vás i strom. Provádíme přesazování jak mladé výsadby, tak i dospělých jedinců.

 

Přesazování je pro strom veliký zásah, proto je zapotřebí ho na tento úkon dostatečně připravit a to jak jeho vrchní část (korunu a kmen) tak i jeho spodní část (kořenovou soustavu).

 

Neváhejte a kontaktujte nás na arboristika@chameleos.cz nebo M: 792 358 232     navrhneme vám vhodné řešení a vypracujeme nezávaznou kalkulaci zdarma !

cont_img5.jpg title=
Štěpkování dřevní hmoty

Nabízíme štěpkování dřevní hmoty v každém terénu a to do průměru 20 cm. Vlastníme profesionální kolový štěpkovač Vermeer BC 625 AI a pásový štěpkovač Laski LS 150 D Track. Dřevní štěpka se může použít jako palivo nebo mulč do záhonů.

 

Neváhejte a kontaktujte nás na arboristika@chameleos.cz nebo M: 792 358 232     navrhneme vám vhodné řešení a vypracujeme nezávaznou kalkulaci zdarma !

cont_img6.jpg title=
Frézování pařezů

Nabízíme odstranění pařezů a kořenových náběhů všech velikostí. Vlastníme profesionální Pařezovou Frézu Laski F 450, kterou dokážeme odstranit pařez do hloubky 20 cm a následně může být dané místo využito znovu k výsadbě či zatravnění.

 

Neváhejte a kontaktujte nás na arboristika@chameleos.cz nebo M: 792 358 232     navrhneme vám vhodné řešení a vypracujeme nezávaznou kalkulaci zdarma !

cont_img7.jpg title=
Ochrana stromů na stanovišti

Nabízíme odborný dozor a konzultace při ochraně stromů a jejich kořenové zóny na staveništi a při stavební činnosti.

Ochrana spočívá proti mechanickému poškození a následně k lepšímu vyrovnání dřeviny se způsobeným stresem v důsledku prací v kořenové zóně.

-          Projektová příprava ochrany

-          Ochranná opatření

      - Ochrana kmene

      - Zdravotní řez

      - Zhotovení podjezdové výšky

      - Zakrytí kořenů vlhkou textilii proti vysychání

      - Provedení výkopu pneumatickým rýčem v kořenové zóně

 

-          Nutné zásahy a nápravná opatření

      - Odstranění poškozených kořenů řezem

      - Očištění a zatření způsobených ran

-           Následná péče

Technologie Air spade

Technologie AIR SPADE – Pneumatický rýč

Nabízíme bezpečné odkrývání kořenů tlakovým vzduchem.

Air spade využívá tlaku vzduchu k rozrušení zhutnělé půdy, aniž by poškodil kořenovou soustavu, následně se zemina odfouká či vhodně odsaje.

Využití:

-          Vylepšení stanovištních podmínek stromu

-          Provádění výkopů v kořenové zóně

-          Odstranění zhutnělého povrchu v důsledku stavební činnosti

-          Přesazování stromů

Technologie Air Spade je čím dál více využívána

Air Spade je stále častěji vyžadován pro použití v oblastech, které vyžadují šetrný přístup k odhalování kořenů bez jejich poškození. Pomocí stlačeného vzduchu a speciální trysce, je možné vytvářet či rozšiřovat výkopy skrze a do kořenové zóny, což je veliká výhoda oproti klasickému konvenčnímu kopání, které kořenovou soustavu poškodí a naruší stabilitu a vitalitu daného jedince.

Air spade může být využit při instalaci kořenových zábran tzv. rootblocků.

Když došlo ke zhutnění, provozem či stavební činností, využívá se pneumatický rýč k rozrušení a provzdušnění půdy, čímž se znovu obnoví přirozený koloběh přijímaní vláhy a přísunu vzduchu ke kořenům. Současně se může využít k přihnojení a výměně substrátu, který dané vlastnosti ještě vylepší.

Odhalení kořenu může poskytnout cenné informace o celkovém zdraví stromu.

Air Spade má využití v mnoha odvětvích od staveb, městské zeleně až po rodinné zahrady.

Neváhejte a kontaktujte nás pro více informací.

cont_img9.jpg title=
Havarijní služby

V případě náhlé situace nás kontaktujte na

tel: 792 358 232 

nebo 603 301 826

 

cont_img10.jpg title=
arrow_down.png, 1,1kB

Naše služby si již ověřili


mesto_luze.png
Město Luže
mesto_litomysl.png
Město Litomyšl
obec_javornik.png
Obec Javorník
obec_trstenice.png
Obec Trstěnice
zamek_pardubice.png
Zámek Pardubice
nemocnice_litomysl.png
Nemocnice Litomyšl
mesto_chrast.png
Město Chrast
mesto_skutec.png
Město Skuteč
POPTÁVÁTE TAKÉ SLUŽBY V OBLASTI ARBORISTIKY?
ZADEJTE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU
Zadat Poptávku
separator.png, 5,2kB

Galerie realizací


POPTÁVÁTE TAKÉ SLUŽBY V OBLASTI ARBORISTIKY?
ZADEJTE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU
Zadat Poptávku
separator.png, 5,2kB

Poptávkový formulář


ZAUJALI JSME VÁS? ZANECHTE NÁM SVŮJ KONTAKT.
MY SE VÁM CO NEVIDĚT OZVEME PRO UPŘESNĚNÍ POPTÁVKY.